Opinnot

10146669-studentVarsinaista suoraa koulutusta alalle ei ole, vaikka voit opiskella esimerkiksi tietojenkäsittelyä ammattikorkeakoulussa ja valmistua tradenomiksi, tai tietotekniikkaa ja valmistua IT-insinööriksi. Yliopistossa on myös oma tarjontansa tietotekniikkaan liittyen.Pelkkä opiskelu ei riitä, vaan ala vaatii suurta henkilökohtaista mielenkiintoa, jotta jaksaa ja ehtii seurata alan kehitystä. Mikään oppilaitos tai yliopisto ei pysty reagoimaan samalla tahdilla opetuksessaan. Monesti kursseilta saakin hyödylliset perusteet, joiden pohjalta itsenäisesti pystyy lähtemään suunnittelemaan, kehittämään ja testaamaan kykyjään. Muun muassa koulun kautta saa ensimmäiset harjoitteluprojektit, joiden kautta on hyvä lähteä tekemään enemmän ja uusia projekteja, sillä tämän ammatin oppii loppujen lopuksi vain tekemällä. On hyvä myös kiinnittää huomiota Gradun tai päättötyön aiheeseen, sillä hyvästä päättötyöstä saa itselleen ja uralleen hyvän käyntikortin.

Osaaminen ja työllisyys

Pelkkä tietotekninen osaaminen ei riitä, vaan menestyvä web developer tarvitsee myös osaamista markkinoinnista, projekti- ja liiketoiminnasta. On hyvä muistaa että moni web developer toimii freelancerina tai projektimuotoisissa työsopimuksissa, jolloin liike-elämän osaaminen nousee suureen arvoon.Web developerit työllistyvät usein projektijohtajiksi, erityyppisiksi IT suunnittelijoiksi tai tekemään eri kehitysprojekteja. Freelancerin työn lisäksi erikokoiset yritykset ja jopa kunnat, kaupungit tai valtio voivat työllistää web developerin.