Kaupallisen sivuston suunnittelun perusteet

 1245013-futuristic-designMillainen on hyvä nettisivu yritykselle? Mikä menestyvien yritysten sivustoissa vetoaa asiakkaisiin? Nykypäivän yritysten tulee miettiä näitä kysymyksiä tarkasti. Firman sivujen tulisi kuvastaa yritystä oikealla tavalla sekä symboloida firmaa, mutta samaan aikaan olla helppokäyttöinen, selkeä ja sivuilla kävijän visuaalista silmää miellyttävä kokonaisuus. Nämä ovat erilaisten yritysten nettisivujen yhdistäviä tekijöitä, mutta kunkin firman tulee lisäksi räätälöidä sivut oman yrityksensä koon, imagon ja funktion mukaan.Kun sivustojen ylläpitämistä pidettiin vielä 2000-luvun alussa suhteellisen vähäpätöisenä asiana, on tilanne kääntynyt lyhyessä ajassa päälaelleen: nettisivut ovat usein ensimmäinen viestintäkanava yrityksen ja sen asiakkaiden välillä, sillä kuluttajien tiedonhaku on siirtynyt lähes kokonaan internetiin. Yritykset ovat tarttuneet modernia härkää sarvista ja luovat nyt itselleen persoonallisia, yrityksen luonnetta kuvastavia sivustoja.Yrityksen nettisivuja voidaankin pitää melkeinpä nykyaikaisena käyntikorttina aikana, jolloin yrityksien nimiä syötetään Google-hakuun satoja kertoja päivässä. Sivuilla vieraillaan esimerkiksi nettiostosten merkeissä, yrityksen yleisilmettä tai potentiaalisia yhteistyökumppaneita tutkien, tai esimerkiksi potentiaalista työpaikkaa tai työntekijää tarkastellen.

Grafiikan tärkeys

Inc.com –sivusto listaa artikkelissaan ”How to Design the Best Website for Your Business” tärkeimmät huomioitavat asiat nettisivuja luotaessa. Erityisen tärkeässä roolissa nettisivuja suunniteltaessa onkin sivujen grafiikka.

Sivujen tönkkö ja kömpelö graafinen toteutus ajaa sivuilla vierailevat ihmiset matkoihinsa ja antaa negatiivisen kuvan myös itse yrityksestä, jolle huonosti toteutetut sivut kuuluvat. Tekstin ja fonttien tulee olla selkeitä: mitä yksinkertaisempaa ja koruttomampaa kieltä, sen parempi. Yksinkertaista kieltä ei tulisi missään nimessä aliarvioida toimivia nettisivuja luotaessa. Selvää ja avointa tekstiä lukiessaan sivuilla vierailija saa yrityksestä mutkattoman ja rehellisen kuvan, ilman turhia sanahelinöitä tai monimutkaisia kuorrutteita.Myös värivalinnoilla on merkitystä. Värien sekamelska harvoin toimii toivotunlaisesti ja se saattaa olla luotaantyöntävä elementti muuten hyvillä nettisivuilla. Yksinkertaisuus on tässäkin asiassa valttia: muutamalla hyvin yhteen sopivalla perusvärillä saa luotua mutkattoman, mutta tyylikkään väriteeman yrityksen nettisivuille. Esimerkkinä voidaan pitää sosiaalisen mediapalvelun Facebookin sivuja: muutama sinisen eri sävy, valkoinen sekä musta luovat yhdessä raikkaan, selkeän ja toimivan värimaailman palvelulle. Harmoninen ja yksinkertaistettu väriskaala myös mukailee palvelun logoa ja imagoa, sekä tekee Facebookista brändinä tunnistettavamman ja samalla myös vahvemman.

Jätä toteutus ammattilaisille

Nettisivuja rakentamaan alkaessa on tärkeää tarkistaa, että projektiin osaa ottavilla henkilöillä on samankaltaiset ideat toteutuksesta ja lopputuloksesta. Vieläkin tähdellisempää on hyödyntää sekä teknisten kehittelijöiden että yritysarkkitehtien ammattiosaamista osana sivujen toteutusta. Yrityksen sivujen luomisessa tulee ottaa huomioon monia navigointia ja helppokäyttöisyyttä koskevia yksityiskohtia, jotka osaltaan toimivan grafiikan kanssa muodostavat sivuista helppokäyttöisen ja visuaalisesti toimivan kokonaisuuden.

Selkeä ulkoasu, positiivinen käyttökokemus

Toimivan grafiikan lisäksi nettisivujen tärkein elementti onkin selkeys ja helppokäyttöisyys. Oli nettisivun aihe mikä tahansa, yritysten palveluiden tulee käydä selviksi ja selkeiksi ilman, että sivuilla vierailija joutuu hakemaan informaatiota monimutkaisten vaiheiden kautta. Yrityksen palveluiden, tuotteiden, toimihenkilöiden ja yhteystietojen listaus on oltava saatavilla yhden klikkauksen päässä. Nettijulkaisusivuilla aihealueiden, sisällyksen ja arkistojen tulisi olla heti nähtävillä ja selattavissa käyttökokemuksen helppouden takaamiseksi. Jokaiseen toimialaan pätevät samankaltaiset kultaiset säännöt ja suositukset.Esimerkiksi Full Tilt Poker –ohjelmiston käyttöopas tarjoaa käyttäjälleen erittäin selkeän opastuksen nettipokerin pelaamiseen. Sivusto esittelee selkeästi ja hyvin jaoteltuna ominaisuudet, jotka ovat pelaajan käytettävissä Full Tilt -peliaulassa. Sivu ohjaa ja neuvoo vierailijaa alusta alkaen aina sisäänkirjautumisesta ja tilin luomisesta aulanäkymiin, pelimuotoihin, kassan käyttöön ja asiakastukeen. Sivun layout on selkeä ja mutkaton, ja väliotsikoita mukailevat, havainnollistavat kuvat selkeyttävät ohjeistusta entisestään. Sivusto onkin toimiva esimerkki nettisivuista, jossa kaikki tärkeimmät elementit toimivuuden ja asiakasystävällisen käyttökokemuksen kannalta täyttyvät.

Ole oma itsesi ja yrityksesi

Viimeisenä pointtina mainittakoon, että tärkeää roolia sekä grafiikan, layoutin että yleisen käyttökokemuksen lisäksi vetää yksinkertaisesti autenttisuus. Yritykselle nettisivuja luotaessa on tärkeää varmistaa sivujen omaperäisyys ja ohittaa kuvapankit sekä välttää geneerisiä bisnes-jargon-pätkiä tai tuhanteen kertaan kuultuja iskulauseita. Kierrättämällä jo moneen kertaan nähtyjä elementtejä nettisivut – ja samalla yritys – menettävät brändiarvoaan.Autenttisuuden puuttuminen myös aliarvioi sivujen vieraita ja tekee käyttökokemuksesta vain yhden muiden joukossa; toisin sanottuna helposti unohdettavan. Koko yrityksen brändi kärsii sivuista, joilta puuttuu oma ideansa ja persoonallisuutensa. Paras tapa kehittää positiivinen brändi-identiteetti onkin olla oma itsensä, niin oikeassa elämässä kuin virtuaalisivustojen ilmeessäkin.