Graafisen suunnittelijan työkalut

Graafisen suunnittelijan pitää osata viestittää kuvien avulla. Kuvien avulla katsojan pitäisi ymmärtää viesti mahdollisimman suorapiirteisesti ja helposti. Graafinen suunnittelu on suhteellisen laaja-alainen ala ja hyvin tärkeä osa markkinointia ja mainontaa. Nykypäivänä graafisen suunnittelijan pitää hallita mainonnan ja markkinoinnin suunnittelu, e-markkinointiin liittyvät työkalut ja sen suunnittelu, pakkaus-, logo-, yritysilmeen suunnittelu jne. Graafisen suunnittelijan täytyy nyt osata paljon enemmän kuin aikoinaan, varsinkin työskenneltäessä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa.Graafisen suunnittelijan pitää alkutöikseen osata ideoida ja visualisoida ideansa paperille, koska työ on ennen kaikkea luovaa. Hänen täytyy ymmärtää mitä asiakas haluaa, nähdä ja visualisoida se ja sitten piirtää se paperille nähtäväksi.Seuraavaksi täytyy osata erilaisten digitaalisten suunnittelutyökalujen käyttö: vähintäänkin Photoshop ja Illustrator, huomioimatta lukuisia muita ohjelmia. Mitä enemmän suunnittelija tietää tietotekniikasta ja erilaisista käyttöjärjestelmistä, sen parempi. Tämän lisäksi pitäisi tietää kaikki typografiasta, koska myös kirjoitetulla tekstillä on väliä.

Alkaako kuulostamaan haastavalta?

Ja sitähän graafinen suunnittelu on, varsinkin, jos sitä tehdään pienessä firmassa; yhden henkilön pitää samalla olla ekspertti vähintäänkin mainonnassa, markkinoinnissa, viestinnässä ja kaiken lisäksi tietotekniikassa. Graafisen suunnittelijan tulee tietää aika paljon myös valokuvauksesta, tai vähintäänkin kuvien laadusta painotuotannossa. Kuvapankit ovat loistava apu graafisen suunnittelijan työssä, ellei voida käyttää omaa valokuvaajaa.Graafisella alalla on paljon omanlaista termistöä, ja koska kommunikaation ja suunnittelun pitää olla sujuvaa, olisi jokaisen graafisen suunnittelijan hyvä hallita oman alan termistönsä. Graafiselta suunnittelijalta saatetaan odottaa aiheeseen sisältöäkin, joten hyvänä apuna toimivat erilaiset freelancerit sekä sisältöä tuottavat yritykset tai yksinkertaisesti kumppanuusmarkkinointi.Riippuu hyvin paljon alasta ja yrityksen koosta, mitä graafisen alana suunnittelijalta odotetaan. Tosiasia kuitenkin on, että nykyään graafinen suunnittelija ei toimi entiseen malliin. Suunnittelija on oikea monitaituri, jolta odotetaan yksinkertaisesti enemmän kuin koskaan ennen.