Internetsivun luominen – tule huomatuksi!

Ennen nettisivujen tekoon heittäytymistä on hyvä esittää itselleen muutama kysymys. Mihin tarkoitukseen sivusto laaditaan ja ketkä ovat sen kohderyhmä? Onko sivujen tarkoitus olla tiedottava vai myyvä? Jos verkkosivut avataan esittelemään esimerkiksi omaa harrastusta tai järjestötoiminnasta tiedottamiseen, on niiden luonne hyvin erilainen kuin vaikkapa majoituspalveluita markkinoivan sivuston. Tärkeänä myyntiväylänä toimiva sivusto kaipaa huolellista suunnittelua.Yksi tärkeimmistä päätöksistä koskee sitä, kuka sivuston suunnittelee. Riittävätkö omat taidot ja aika, vai onko parasta luottaa ulkopuoliseen ammattilaiseen? Hiemankin isomman yrityksen kohdalla on hyvä muistaa, että nettisivujen hoitaminen ei lopu niiden ollessa valmiit. Asiakaspalautteen ja päivitysten tekeminen on jatkuvaa, ja hyvä yritys tunnetaan nopeasta ja ammattitaitoisesta reagoinnista sosiaalisessa mediassa.

Sisältöä kohderyhmille

Nettisivuja voi verrata yrityksen liiketiloihin; niiden tulee olla yhteneväiset brändin ja arvomaailman kanssa. Asiakkaan tulee sivustolle saapuessa tuntea tulleensa oikeaan osoitteeseen, ja tästä syystä rajatulle kohderyhmälle markkinoinnin tunteminen on tärkeää. Videoslots-kasinosivusto on hyvä esimerkki oikeanlaisesta brändäyksestä sivuston avulla. Värikäs sivusto viestii asiakkaan saapuneen sivustolle, joka tarjoaa monipuolisen valikoiman slottipelejä.Suunto Sports taas edustaa huolella laadittujen sivustojen kategoriaa, joka kiehtoo urheilun ystäviä. Sivusto yhdistää hienosti tarinat urheilun takana ja urheiluun liittyvät myyntituotteet. Yrityssivujen tulee olla selkeät ja käyttäjäystävälliset. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää esimerkiksi Keskon nettisivuja, joista on helppo löytää etsinnässä oleva asia etusivun johdonmukaisen valikon avulla. Asiakkaat eivät halua hukata turhaa aikaa pyörimällä sivustolla.

Päivitä, vastaa ja tarkastele

Websivusto ei ole koskaan valmis, vaan se mukautuu asiakkaiden toivomusten, vuodenaikojen sekä tuotevalikoiman muutosten mukaan. Ellei sivustoa valmistellessa tunne alaa, on parasta ainakin hankkia tietoa siitä, mitä sivustolta odotetaan. Lähes kaikki sivustot ovat nykyisin linkissä sosiaaliseen mediaan, ja sivusto muodostaa sen yhden osan. Asiakkaiden palautteeseen ja ajankohtaisiin, omaan alaan liittyviin uutisiin on pystyttävä vastaamaan nopeasti.Toimiva ja tuloksellinen sivusto on monenlaisten palojen lopputulos, joka syntyy oman yrityksen, harrastuksen tai muun keskiössä olevan asian tuntemisesta. Hyvä sivusto heijastelee oikealla tavalla yrityksen historiaa ja tulevaisuutta, mutta pyrkii vastamaan asiakkaiden tämän hetken toiveisiin. Oikeanlainen värioppi tai fonttien pyörittely on osa ulkonäköä, mutta yhtä tärkeää on luoda kuluttajat sytyttävä viesti.