Hakukoneoptimointi

6493587-seoHakukoneoptimoinnilla eli SEO:lla (Search Engine Optimisation) tarkoitetaan tapoja, joilla haluttu verkkosivu tai verkkosivusto saadaan nousemaan hakupalvelutuloksissa niin korkealle kuin vain mahdollista. Näitä tapoja voivat olla tiettyjen avainsanojen käyttö tai niin sanottu pitkän hännän hakusanat, eli ennalta arvaamattomien hakulauseiden käyttö.

Kuinka SEO toimii?

Verkkosivuja pyritään muokkaamaan ja kirjoittamaan hakukoneystävällisesti, eli siten, että hakukoneet löytävät sivuston helposti. Yksi parhaista tavoista saavuttaa hakukoneiden suosio on tehdä sivustosta linkkiystävällinen. Mitä useampi linkitys sivustolle on, sitä paremmin se hakutuloksissa näkyy.Kriteerejä hakukoneilla on useita, kuinka he järjestävät hakutuloksensa ja esimerkiksi Googlella kriteerejä on yli 200. Ensimmäinen askel on muokata verkkosivuja hakukoneiden helposti ymmärtämään muotoon ja välttää muun muassa kehyksiä, kuvalinkkejä tai flash- tekniikalla tehtyjä sivuja. Tärkeää on tunnistaa avainsanat ja niiden sijainti. Sisältöä kannattaa jäsennellä otsikoin, listauksin, sekä kappalejaoin. Sivukohtaiseen ikkunaotsikkoon kannattaa sisällyttää yrityksen nimi muutamien avainsanojen kera. Osoitteessa selkokielisyys on tärkeää ja hyvä kiinnittää huomiota siihen, että tiedostojen nimet kuvaavat hyvin sisältöä ja niissä on myös mukana avainsanoja.

Black hat ja White hat

Hakukoneoptimointi jaetaan joskus kahteen eri koulukuntaan, niin kutsuttuihin White hat- ja Black hat -keinoihin. White hat -keinossa pyritään parantamaan hakutulosta luomalla laadukas verkkosivu, jossa on hyvä sisältö ja linkitys sivustolle. Muutamia Black hat -keinoja ovat muun muassa avainsanojen ylikäyttö sisällön ymmärrettävyyden kustannuksella, vilpilliset verkkosivut, jotka ohjaavat aivan erilaisille verkkosivuille kuin hakijalla oli tarkoitus, sekä kopioidut verkkosivut, joilla on toisten tuottamaa sisältöä, joihin sivustojen luojalla ei ole oikeutta.

Ura web developerina

Tämän päivän työmarkkinoilla osaaville web developereille on valtavaa kysyntää ja osaajille on aina töitä. Ammattitaidon hakeminen ei web developerille ole kuitenkaan niin yksiselitteinen kuin esimerkiksi sairaanhoitajalle tai palomiehelle.