Photoshop

Tietokoneohjelma, joka on myös monelle vähemmän tietokoneista tietävälle tutu väline – varsinkin, jos harrastaa valokuvausta. Mitä tulee kuvien muokkaamiseen, Adoben kehittämä Adobe Photoshop on valokuvaajan paras apuväline. Kyseinen ohjelma on saavuttanut markkinajohtajuuden kuvankäsittelyohjelmien maailmassa ja onkin siksi ainakin perusmuodossaan usean kotikäyttäjän koneella. Ohjelman perusteella on myös suomen kieleen tullut uusi käsite ”photoshoppaaminen*, jolla tarkoitetaan kuvien muokkaamista uuteen uskoon. Termiä käytetään myös negatiivisessa mielessä, sillä lehtikuvissa esiintyvät julkisuuden henkilöt ovat usein liian ”photoshopattuja”, minkä on kritisoitu aiheuttavan ulkonäköpaineita nuorille.

Photoshopin historia

Ohjelman on kehittänyt yhdysvaltalaiskaksikko Thomas ja John Knoll vuonna 1987 silloiselle vakiotietokoneelle Macintosh plussalle. Tästä kului ainoastaan kolme vuotta ja Adobe julkaisi ohjelman. Ensimmäisen version julkaisu tapahtui vain Macintoshille, mutta jo Photoshop 2.0 julkaistiin Windowsille. Photoshopin alkuperäinen tarkoitus oli, että sillä pystyisi muokkaamaan ainoastaan skannerilla digitalisoituja kuvia, mutta niin kuin nykyisyys osoittaa, on se kehittynyt valtavasti noista ajoista ja vakiinnuttanut asemansa kaikenlaisten kuvien muokkauksessa.

Uusia ideoita kuvanmuokkaukseen

Photoshop on tuonut jokaisessa uudessa versiossaan mukanaan jonkin uuden, ennennäkemättömän ominaisuuden kuvien muokkaukseen. Näitä ovat olleet mm. tasojen käyttämisen mahdollistaminen, historia-toiminto niin, että useamman askeleen kumoaminen on tullut mahdolliseksi, kuin myös nykyiset uusimman version 3D-ominaisuudet. Ohjelma on myös vuosi vuodelta tarkentanut kuvien muokkaamiseen käytettäviä työkalujaan ja entistä tarkempien muokkausten tekeminen on nykyään helppoa.

Opinnot

10146669-studentVarsinaista suoraa koulutusta alalle ei ole, vaikka voit opiskella esimerkiksi tietojenkäsittelyä ammattikorkeakoulussa ja valmistua tradenomiksi, tai tietotekniikkaa ja valmistua IT-insinööriksi. Yliopistossa on myös oma tarjontansa tietotekniikkaan liittyen.Pelkkä opiskelu ei riitä, vaan ala vaatii suurta henkilökohtaista mielenkiintoa, jotta jaksaa ja ehtii seurata alan kehitystä. Mikään oppilaitos tai yliopisto ei pysty reagoimaan samalla tahdilla opetuksessaan. Monesti kursseilta saakin hyödylliset perusteet, joiden pohjalta itsenäisesti pystyy lähtemään suunnittelemaan, kehittämään ja testaamaan kykyjään. Muun muassa koulun kautta saa ensimmäiset harjoitteluprojektit, joiden kautta on hyvä lähteä tekemään enemmän ja uusia projekteja, sillä tämän ammatin oppii loppujen lopuksi vain tekemällä. On hyvä myös kiinnittää huomiota Gradun tai päättötyön aiheeseen, sillä hyvästä päättötyöstä saa itselleen ja uralleen hyvän käyntikortin.

Osaaminen ja työllisyys

Pelkkä tietotekninen osaaminen ei riitä, vaan menestyvä web developer tarvitsee myös osaamista markkinoinnista, projekti- ja liiketoiminnasta. On hyvä muistaa että moni web developer toimii freelancerina tai projektimuotoisissa työsopimuksissa, jolloin liike-elämän osaaminen nousee suureen arvoon.Web developerit työllistyvät usein projektijohtajiksi, erityyppisiksi IT suunnittelijoiksi tai tekemään eri kehitysprojekteja. Freelancerin työn lisäksi erikokoiset yritykset ja jopa kunnat, kaupungit tai valtio voivat työllistää web developerin.

Hakukoneoptimointi

6493587-seoHakukoneoptimoinnilla eli SEO:lla (Search Engine Optimisation) tarkoitetaan tapoja, joilla haluttu verkkosivu tai verkkosivusto saadaan nousemaan hakupalvelutuloksissa niin korkealle kuin vain mahdollista. Näitä tapoja voivat olla tiettyjen avainsanojen käyttö tai niin sanottu pitkän hännän hakusanat, eli ennalta arvaamattomien hakulauseiden käyttö.

Kuinka SEO toimii?

Verkkosivuja pyritään muokkaamaan ja kirjoittamaan hakukoneystävällisesti, eli siten, että hakukoneet löytävät sivuston helposti. Yksi parhaista tavoista saavuttaa hakukoneiden suosio on tehdä sivustosta linkkiystävällinen. Mitä useampi linkitys sivustolle on, sitä paremmin se hakutuloksissa näkyy.Kriteerejä hakukoneilla on useita, kuinka he järjestävät hakutuloksensa ja esimerkiksi Googlella kriteerejä on yli 200. Ensimmäinen askel on muokata verkkosivuja hakukoneiden helposti ymmärtämään muotoon ja välttää muun muassa kehyksiä, kuvalinkkejä tai flash- tekniikalla tehtyjä sivuja. Tärkeää on tunnistaa avainsanat ja niiden sijainti. Sisältöä kannattaa jäsennellä otsikoin, listauksin, sekä kappalejaoin. Sivukohtaiseen ikkunaotsikkoon kannattaa sisällyttää yrityksen nimi muutamien avainsanojen kera. Osoitteessa selkokielisyys on tärkeää ja hyvä kiinnittää huomiota siihen, että tiedostojen nimet kuvaavat hyvin sisältöä ja niissä on myös mukana avainsanoja.

Black hat ja White hat

Hakukoneoptimointi jaetaan joskus kahteen eri koulukuntaan, niin kutsuttuihin White hat- ja Black hat -keinoihin. White hat -keinossa pyritään parantamaan hakutulosta luomalla laadukas verkkosivu, jossa on hyvä sisältö ja linkitys sivustolle. Muutamia Black hat -keinoja ovat muun muassa avainsanojen ylikäyttö sisällön ymmärrettävyyden kustannuksella, vilpilliset verkkosivut, jotka ohjaavat aivan erilaisille verkkosivuille kuin hakijalla oli tarkoitus, sekä kopioidut verkkosivut, joilla on toisten tuottamaa sisältöä, joihin sivustojen luojalla ei ole oikeutta.

Ura web developerina

Tämän päivän työmarkkinoilla osaaville web developereille on valtavaa kysyntää ja osaajille on aina töitä. Ammattitaidon hakeminen ei web developerille ole kuitenkaan niin yksiselitteinen kuin esimerkiksi sairaanhoitajalle tai palomiehelle.

Google AdWords

Google AdWords on verkkomainontapalvelu, jonka avulla mainostajat voivat luoda mainoskopion, jonka Googlen kanssatoimijat näyttävät sivustoillaan.

Mainostaminen

Mainoksen on tarkoitus houkutella sivustolla vierailija klikkaamaan mainosta ja näin ohjautumaan mainostajan sivulle tutustumaan sisältöön tarkemmin. Mainostaja saa itse määritellä mainostekstinsä ja millaisena se verkonkäyttäjille ja erityisesti kohderyhmälle esittäytyy. Kirjoitettu mainos koostuu otsikosta, jossa on 25 merkkiä, kahdesta lisä rivistä, joissa on 35 merkkiä kummassakin, sekä URL-osoitteesta, josta näytetään 35 merkkiä. Vaihtoehtona on myös kuvamainoksen luominen. Luonnollisesti mainonnassa tulee käyttää Googlen omia sekä maakohtaisia ohjeistuksia esimerkiksi kielletyistä sanoista tai markkinoinnista.

Mainonnan kohdentuminen

Palvelun etuina voidaan pitää esimerkiksi sitä, että mainonta kohdistuu suoraan kohderyhmään. Esimerkiksi mikäli vaikka suuriin kokoihin erikoistunut kenkäliike Helsingissä haluaa mainostaa tuotteitaan, niin kun alueella suoritetaan esimerkiksi Google haku liittyen erikoiskokoisiin kenkiin, nousee kenkäliikkeen mainos esiin. Mainonnan voi kohdistaa paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti riippuen siitä, mikä on mainostajan kohdealue ja tuote tai palvelu. Mainoksen voi myös rajata vielä tarkemmin tietylle etäisyydelle mainostavan yrityksen tai myymälän sijainnista.

Mainonnan hinta

Mainonta maksetaan silloin, kun mainosta klikkaamalla ohjaudutaan mainostajan verkkosivuille tai soitetaan mainostajalle. Tätä maksu tapaa kutsutaan myös nimellä pay per click. Mainontaan voi myös määritellä oman budjetin, jonka yli ei esimerkiksi päivässä mennä. Tällöin luonnollisesti mainonta loppuu siltä päivältä, kun päiväbudjetti on ylittynyt. Viime vuosien aikana Google AdWordsista on kehittynyt Googlelle sen suurin tulonlähde.

Näin saat kävijöitä verkkosivuillesi

3471326-two-colleagues-sat-with-laptopsIhan ensimmäinen ja tärkein asia on, että sinulla on toimiva, kiinnostava ja hyvin kirjoitettu ja kuvitettu sisältö. On tärkeää tuoda omaa persoonaa ja mielipiteitään esille. Mielipiteet herättävät tunteita puoleen ja toiseen, mutta ennen kaikkea ne herättävät keskustelua ja tuovat lisää liikennettä verkkosivuillesi. Mutta muista, että pelkät mielipiteetkään eivät riitä, jos niitä ei perustele.

Millaista sisältöä?

Tuota sisältöä ja pidä huoli että sisältösi on hyvin tehty, kirjoitettu tai sillä on merkitystä. Älä tuota tuotosta vain, että sivusi kaipaa uutta blogi merkintää. Voit myös tuoda vaihtelua erilaisilla postauksilla, kuten videoilla, kuva-slideshow’lla tai vaikka itse tehdyllä sarjakuvalla.Helpoiten merkityksellistä tuotosta saa asioista, jotka ovat omakohtaisia, joko itselle tapahtuneita tai asioita, joista välittää oikeasti. Jos omasta maailmassa ei juuri sillä hetkellä jaettavaa löydy, niin esimerkiksi voit tehdä mielenkiintoisen haastattelun, joka liittyy jotenkin verkkosivujesi sisältöön.On tärkeää luoda kiinnostavia otsikoita, jotka saavat lukemaan koko tekstin. Voit myös tehdä postauksia, jotka on helppo jakaa sosiaalisessa mediassa, oli se vaikka kuva kissastasi kukkaruukussa kuvatekstin kanssa.

Oman verkkosivun esilletuonti

Sosiaalinen media muutenkin avaa ovet lukijavirralle, sillä oman blogin mainostaminen esimerkiksi Twitterissä, Facebookissa tai eri foorumeilla, sekä muiden blogeihin kommentointi tuovat varmasti lisää lukijoita. Myös SEO eli hakukoneoptimointi on hyvä pitää mielessä. Avainsanojen käyttö ennen kaikkea otsikoissa tuo parempia osumia myös hakukonehauissa. Ja mikäpä estää ottamasta mallia muista suosituista verkkosivuista.

HTML

3540214-css-and-html-codeLyhenne HTML tulee sanoista ”Hypertext Markup Language” ja se tarkoittaa merkintäkieltä, joka kertoo internetsivujen sisällön rakenteesta. Alkunsa HTML sai vuonna 1991, kun sen ensimmäinen kuvaus julkaistiin internetissä. Sen normia ylläpitää vuonna 1994 useiden eri yhtiöiden ja yhteisöiden järjestäytynyt yhteisö W3C eli World Wide Wed Consorium.

Rakenne

HTML määrittelee sivujen rakenteen, eli otsikot ja kappalejaot, eli periaatteessa se toimii karttana www-sivun tekstille. Ulkoasun kuvaus tapahtuu CSS- (Cascading Style Sheets) eli tyylisivutekniikalla, joka on nimenomaan kehitetty tukemaan HTML-merkintäkieltä.HTML-koodi rakentuu sisäkkäisistä ja peräkkäisistä elementeistä. Elementtejä ovat koodauksessa kulmasulkein merkityt tunnisteet, joita kutsutaan tägeiksi. Elementti voidaan esimerkiksi kirjoittaa muotoon ”elementin sisältö, esimerkiksi otsikon teksti tai muu vastaava tieto”. Kenoviiva tunnisteen edessä toimii päätösmerkkinä. Kaikissa elementeissä ei ole sisältöä, kuten-tunnisteessa, jolla tarkoitetaan pakollista rivinvaihtoa. Eri tägeillä määritetään alaotsikoita, tekstin muotoa, kuten esimerkiksi tiettyjen sanojen tai vaikka otsikon lihavointia, sekä eri tekstin jakoja.

HTML nykyisin

HTML on kehittynyt vuosien varrella muotoon XHTML eli eXtensible Hypertext Markup Language. Tämän merkintäkielen kehittämisen syy oli, että se sopisi HTML:ää paremmin muun muassa matkapuhelimeen ja televisioon. Kuitenkaan mobiiliselaimet eivät toteuta XHTML:ää sen määrittelyn mukaisesti. Uusin HTML5 tullaan julkaisemaan vuonna 2016. Sen kehittäminen aloitettiin, kun XHTML 2.0 kehitystyö päätettiin lopettaa ja luoda kokonaan uusi HTML-standardi.

Värit verkkomainonnassa

1047742-web-buttonsVärit ovat aina olleet tärkeässä asemassa markkinoinnissa, olipa kyse sitten perinteisestä TV- ja lehtimainonnasta tai uudemmasta digitaalisesta verkkomainonnasta. Väreillä on aivan oma universaali signaalikielensä, jota me kaikki lähes vaistonvaraisesti osaamme tulkita. Miksi juuri punainen, keltainen ja vihreä on esimerkiksi valittu liikennevalojen väreiksi?Punaista ja keltaista käytetään esimerkiksi usein silloin, kun halutaan erityisesti herättää katselijan huomio. Rauhallisemmat sininen ja vihreä puolestaan toimivat usein ”OK-signaaleina”. Mutta värien psykologiasta löytyy paljon muitakin kiinnostavia seikkoja verkkomarkkinointiin liittyen. Vaikka värien käytöstä liikkuu paljon myös virheellisiä uskomuksia, on olemassa kuitenkin muutamia yleisesti hyväksyttyjä seikkoja, jotka verkkomainonnassa kannattaa ottaa huomioon.Värien kirjoa ajatellaan usein ns. sateenkaariskaalana, joka alkaa punaisesta ja etenee oranssin, keltaisen ja vihreän kautta siniseen ja lopulta indigon siniseen ja violettiin. Näihin väreihin yhdistetään usein jonkinlainen tunne. Esimerkiksi keltaista pidetään positiivisuuden ja optimismin värinä, oranssia ystävällisyyden värinä, punaiseen liittyy jännitystä ja intohimoa ja violettia pidetään puolestaan luovuuden värinä. Sininen herättää luottamusta, vihreä on rauhallisuuden väri ja harmaa (sekä mustan ja valkoisen yhdistelmät) puolestaan heijastavat tasapainoa. Tämä luokittelu on amerikkalainen, mutta se tuntuu pitävän yllättävän hyvin paikkansa ympäri maailman.

Typografia verkkomainonnassa

3177011-background-of-alphabetsTypografialla tarkoitetaan sitä tapaa, millä tekstit ja kirjaimet asetellaan kirjoitetussa ilmaisussa. Sen tarkoituksena on tehdä viestin ymmärtäminen mahdollisimman helpoksi sekä samalla helpottaa lukemista ja asian seuraamista. Typografialla pyritään antamaan tekstille haluttu, oikeanlainen muoto, ja tehdä siitä visuaalisesti sekä selkeää että miellyttävää lukea. Typografiaan kuuluvat olennaisena osana erilaiset kirjasinlajit, eli fontit. Fonttityypin lisäksi tärkeitä typografisia tehokeinoja ovat kirjainten koko, tekstin väri, lihavointi ja kursivointi, rivin pituus, riviväli, palstavälit, sisennykset, otsikoinnin tyylit ja muut erilaiset tekstin korostustyylit.Nykyään huomattava osa kirjallisesta tekstistä luetaan tietokoneen näytöltä ja internetistä. Tämä asettaa erityisiä haasteita esimerkiksi fonttityypin valintaan. Sama fontti, joka näyttää hyvältä paperille painettuna, ei nimittäin välttämättä toimi kovinkaan hyvin näyttöpäätteeltä.Typografia on myös tärkeä verkkomainonnan keino. Ehkä kaikkein paras esimerkki tästä ovat erilaiset yritysten logot, joista jonkin tuotteen valmistaja ja tavaramerkki yleensä tunnistetaan (ihannetapauksissa logon perusteella voidaan valmistaja tunnistaa välittömästi). Monesti logo perustuu johonkin tietynlaiseen fonttiin tai muuhun tehokeinoon. Muistelepa vaikka, miltä näyttävät Coca Colan, Nokian tai Walt Disneyn logot?Logojen ja tavaramerkkien lisäksi typografialla voidaan tehokkaasti luoda erilaisia mielikuvia verkkomainonnassa. Esimerkiksi alennukset ja erikoistarjoukset ja erilaiset bonukset voidaan merkitä muusta tekstistä poikkeavalla fontilla ja eri värillä. Yleisesti ottaen on kuitenkin syytä noudattaa ”fonttikuria”, eli käytetään johdonmukaisesti valittua fonttia sivuston joka osiossa. Tämä tekee sivusta helpommin luettavan ja myös uskottavamman, mikä on tietysti markkinoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Oikeanlainen typografia on olennainen osa verkkomarkkinointia.

Näyttävimmät nettisivut

wwwMikä tekee nettisivuista näyttävimmät? Makuja ja tyylejä on monia, ja nettisivujen tekijän pitää miltei osata lukea asiakkaansa ajatuksia.Nykyisin suositut nettisivut ovat niitä, missä on enemmän valokuvia kuin tekstiä tai videoita. Ihmiset eivät jaksa lukea tekstiä; sen vähäisen tekstin mitä sivuille laitetaan, on oltava vähintäänkin suoraselkoista ja nopeasti luettavaa. Jos halutaan myydä, pitää olla hyvä graafinen suunnittelija ja markkinointikaveri, jotta kuvat ja sloganit iskevät asiakkaaseen ja lopulta tuottavat halutun tuloksen: myynnin lisäämisen.

Näyttävä on myös toimiva

Mutta vaikka nettisivut olisivat ne markkinoiden näyttävimmät, tulee niiden myös olla helppokäyttöiset ja hyvin toimivat. Jos nettisivuilta voi ostaa, pitää nettikaupan olla helposti käytettävä ja hyvin toimiva. Palvelun tarjoajan pitää huolehtia siitä, että käyttöjärjestelmä on helposti käytettävä ja se toimii ongelmitta. Tässä kaiken A ja O on palvelun vakaus ja nettisivujen tekninen toiminta sekä tuki, mikäli ongelmia havaitaan.Mitä helpompi ja ongelmattomampi nettisivu, sitä enemmän asiakkaita sivustolla yleensä on. Nykypäivänä ihmisillä ei ole aikaa yrittää ostaa jotain nettikaupasta tuntitolkulla, ja mikäli yksi sivusto ei toimi, ei ostajalla ole ongelmia yrittää toista sivustoa, koska nettikauppoja löytyy joka lähtöön.Riippuen alasta, myös musiikilla ja videoilla on oma tärkeytensä sivujen toimivuuden kannalta. Viestinnän ammattilainen tietää, että asiakkaisiin voidaan iskeä monella tapaa, ja yksi niistä on musiikki ja videot. Jos yritys onnistuu iskemään asiakkaidensa tunteisiin, on yleensä mainosvoitto tiedossa: tällöin asiakas samaistuu tuotteen emotionaaliseen viestiin. Videopätkät, jotka onnistuvat samaistuttamaan asiakkaan tiettyyn tilanteeseen ja kenties hänen senhetkiseen henkilökohtaiseen elämään, niin ikään saavuttavat tietynlaisen voiton. Asiakas on samaistunut mainoksen tapahtumaan tai henkilöön ja kenties sen vuoksi haluaa ostaa mainostetun tuotteen.

Mikä sitten tekee nettisivuista näyttävät?

Niiden graafinen suunnittelu, hyvin laaditut videopätkät, musiikki, huippuviestintä, vai uskottavuus? Näyttävä nettisivu ei voi pelkästään olla näyttävä: sen pitää olla uskottava, rehellinen ja uhkua kokemusta ja tietämystä alastaan. Sivujen tulee olla ajan tasalla, kertoa yrityksen fyysinen olinpaikka ja olisi hyvä olla valokuvia yrityksestä, jotta asiakasta onnistuu luomaan uskottavan mielipiteen yrityksestä.Riippuen alasta, sivut voivat myös sisältää blogin, jossa alan ekspertit kertovat toimistaan artikkeleiden tai muiden infopläjäysten avulla. Yhteystiedot ovat myös A ja O: asiakkaan pitää pystyä ottamaan yritykseen helposti yhteyttä. Mitä helppokäyttöisempi sivusto, sen parempi ja uskottavampi se on asiakkaalle. Sivut tulee päivittää säännöllisesti ja mainonnan ja ylenpalttisen myynnin tulisi olla vähäistä.

Graafinen suunnittelu nykypäivänä

Graafinen suunnittelu on jotakuinkin yhtä fashionia kuin muotialakin. Graafiset suunnittelijat kulkevat portfolioidensa kanssa kaupungilla mitä uusimmissa ja muodikkaammissa kuoseissaan. Kaikki tukasta vaatteisiin ja kenkiin on mietitty alusta alkaen. Puhelimen ja lähestulkoon kaiken elektroniikan tulee olla Applen tekemää, muuten ei näytä hyvältä ja todenmukaiselta.

Mainosalan artistit

Graafinen suunnittelu on saanut viime aikoina enemmän jalansijaa markkinoinnissa, koska lähes kaikki mainonta nykypäivänä on myös netissä ja yrityksen imago on graafisen suunnittelijan kädenjälkeä. Enää ei riitä, että osataan piirtää ja viestittää yrityksen slogan, viesti tai myynti-idea kuvien avulla. Graafinen suunnittelu on vaativampaa ja monipuolisempaa.Suunnittelijan täytyy osata kuunnella yritystä ja sen ideoita ja sitten luoda ne paperille kuvien, tekstien tai videoiden muodossa ja laittaa ne oikeanlaisena muottina nettiin. Hyvä sisältö auttaa yritystä tähtäämään halutunlaiseen tavoitteeseen ja sen toteuttamisessa. Esimerkiksi hyvin tärkeää olisi, että etusivu kertoo tiivistettynä mitä yritys myy tai tuottaa – ja mitä etua asiakkaalle siitä on, eikä kertoa esimerkiksi yrityksen historiasta. Aika on nykyaikana valttia, eikä kukaan enää halua seikkailla nettisivuilla turhaan. Tärkeän tiedon täytyy löytyä helposti. Tästä malliesimerkkinä toimii suomalaisen Sharetriben sivusto.

Mitä asiakas etsii?

Nettisivut pitää luoda oikeilla graafisen suunnittelun työkaluilla ja ymmärtää erilaisten indeksointiohjelmien sekä hakukoneoptimoinnin päälle. Näin Google analysoi yrityksen hienon videon, tekstin tai kuvan netissä oikealla tavalla. Kävijäseuranta on myös tärkeä osa-alue graafisessa sekä teknisessä suunnittelussa, koska yrityksen tulee saada tiedot henkilöistä, joita tuote tai palvelu kiinnostaa, jotta se voisi olla heihin yhteydessä myynninedistämisen merkeissä. Nettisivujen sisällön analysointi kävijöiden reittejä seuraamalla on myös hyvin tärkeää, jotta tiedettäisiin, pureeko sisältö kävijöihin toivotulla tavalla.Riippuen yrityksestä, graafisen suunnittelijan pitää olla monipuolinen taituri, tai yrityksen pitänee omata lukuisa joukko eri alan ammattilaisia graafisesta suunnittelusta mainontaan, markkinointiin, viestintään ja tietotekniikkaan. Joskus graafisen suunnittelijan tulee melkein luoda elokuvaolosuhteet, jotta asiakas saisi oikeanlaisen ja uskottavan mielipiteen yrityksen tuotteesta tai palvelusta. Graafinen suunnittelu pitää sisällään monta alaa ja on hyvin monipuolinen osasto yrityksen sisällä. Graafisessa suunnittelussa kyse ei ole kuitenkaan pelkästään imagon luomisesta, vaan myös ihan verkossa yksinkertaisesti toimivista ratkaisuista ja tehokkaista toimenpiteistä, jotka auttavat edistämään myyntiä ja markkinointia sekä luovat tuottavan liiketoimintamuodon yritykselle.Verkkopalvelu on yritykselle tärkeä ja tuottava liiketoimintamuoto, eikä sen toteutusta kannata suunnitella ihan vain ohimennen.