Typografia verkkomainonnassa

3177011-background-of-alphabets

Typografialla tarkoitetaan sitä tapaa, millä tekstit ja kirjaimet asetellaan kirjoitetussa ilmaisussa. Sen tarkoituksena on tehdä viestin ymmärtäminen mahdollisimman helpoksi sekä samalla helpottaa lukemista ja asian seuraamista. Typografialla pyritään antamaan tekstille haluttu, oikeanlainen muoto, ja tehdä siitä visuaalisesti sekä selkeää että miellyttävää lukea. Typografiaan kuuluvat olennaisena osana erilaiset kirjasinlajit, eli fontit. Fonttityypin lisäksi tärkeitä typografisia tehokeinoja ovat kirjainten koko, tekstin väri, lihavointi ja kursivointi, rivin pituus, riviväli, palstavälit, sisennykset, otsikoinnin tyylit ja muut erilaiset tekstin korostustyylit.

Nykyään huomattava osa kirjallisesta tekstistä luetaan tietokoneen näytöltä ja internetistä. Tämä asettaa erityisiä haasteita esimerkiksi fonttityypin valintaan. Sama fontti, joka näyttää hyvältä paperille painettuna, ei nimittäin välttämättä toimi kovinkaan hyvin näyttöpäätteeltä.

Typografia on myös tärkeä verkkomainonnan keino. Ehkä kaikkein paras esimerkki tästä ovat erilaiset yritysten logot, joista jonkin tuotteen valmistaja ja tavaramerkki yleensä tunnistetaan (ihannetapauksissa logon perusteella voidaan valmistaja tunnistaa välittömästi). Monesti logo perustuu johonkin tietynlaiseen fonttiin tai muuhun tehokeinoon. Muistelepa vaikka, miltä näyttävät Coca Colan, Nokian tai Walt Disneyn logot?

Logojen ja tavaramerkkien lisäksi typografialla voidaan tehokkaasti luoda erilaisia mielikuvia verkkomainonnassa. Esimerkiksi alennukset ja erikoistarjoukset ja erilaiset bonukset voidaan merkitä muusta tekstistä poikkeavalla fontilla ja eri värillä. Yleisesti ottaen on kuitenkin syytä noudattaa ”fonttikuria”, eli käytetään johdonmukaisesti valittua fonttia sivuston joka osiossa. Tämä tekee sivusta helpommin luettavan ja myös uskottavamman, mikä on tietysti markkinoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Oikeanlainen typografia on olennainen osa verkkomarkkinointia.