HTML

3540214-css-and-html-code

Lyhenne HTML tulee sanoista ”Hypertext Markup Language” ja se tarkoittaa merkintäkieltä, joka kertoo internetsivujen sisällön rakenteesta. Alkunsa HTML sai vuonna 1991, kun sen ensimmäinen kuvaus julkaistiin internetissä. Sen normia ylläpitää vuonna 1994 useiden eri yhtiöiden ja yhteisöiden järjestäytynyt yhteisö W3C eli World Wide Wed Consorium.

Rakenne

HTML määrittelee sivujen rakenteen, eli otsikot ja kappalejaot, eli periaatteessa se toimii karttana www-sivun tekstille. Ulkoasun kuvaus tapahtuu CSS- (Cascading Style Sheets) eli tyylisivutekniikalla, joka on nimenomaan kehitetty tukemaan HTML-merkintäkieltä.

HTML-koodi rakentuu sisäkkäisistä ja peräkkäisistä elementeistä. Elementtejä ovat koodauksessa kulmasulkein merkityt tunnisteet, joita kutsutaan tägeiksi. Elementti voidaan esimerkiksi kirjoittaa muotoon ”elementin sisältö, esimerkiksi otsikon teksti tai muu vastaava tieto”. Kenoviiva tunnisteen edessä toimii päätösmerkkinä. Kaikissa elementeissä ei ole sisältöä, kuten
-tunnisteessa, jolla tarkoitetaan pakollista rivinvaihtoa. Eri tägeillä määritetään alaotsikoita, tekstin muotoa, kuten esimerkiksi tiettyjen sanojen tai vaikka otsikon lihavointia, sekä eri tekstin jakoja.

HTML nykyisin

HTML on kehittynyt vuosien varrella muotoon XHTML eli eXtensible Hypertext Markup Language. Tämän merkintäkielen kehittämisen syy oli, että se sopisi HTML:ää paremmin muun muassa matkapuhelimeen ja televisioon. Kuitenkaan mobiiliselaimet eivät toteuta XHTML:ää sen määrittelyn mukaisesti. Uusin HTML5 tullaan julkaisemaan vuonna 2016. Sen kehittäminen aloitettiin, kun XHTML 2.0 kehitystyö päätettiin lopettaa ja luoda kokonaan uusi HTML-standardi.